PayQuickeR ENTERPRISE

PayQuickeR

PayQuickeR ENTERPRISE je určený pre všetky spoločnosti, ktoré chcú využívať moderné technológie a mať na svojich faktúrach QR kód v štandarde PayBySquare. Naše knižnice na vytváranie QR kódov Vám umožnia okamžite implementovať nové funkcionality na vystavovaných elektronických (.pdf) a papierových faktúrach. Klienti tak uhradia Vašu faktúru rýchlo, jednoducho a bezchybne.
 
 
Podľa Vášho želania môže tiež obsahovať modul na úhradu faktúr cez internet banking všetkých slovenských bánk. Navyše Vám ponúkame možnosť personalizácie vygenerovaných QR kódov a ich doplnenie o odkaz na vašu webstránku alebo archív elektronických faktúr. Počet vygenerovaných QR kódov nie je obmedzený.

Cena: podľa rozsahu poskytnutých služieb – kontaktujte nás !

PayQuickeR doplnkové služby Doplnkové služby k PayQuickeR-u:

Implementácia a prispôsobenie aplikácie podmienkam zákazníka
– cestovné náhrady + 57,50 Eur / 69 Eur / hodinu

Technická podpora
– vzdialený prístup, na pobočke – 24,17 Eur / 29 Eur / hodinu
– osobne u zákazníka – cestovné náhrady + 57,50 Eur / 69 Eur / hodinu
 

Kontaktujte nás !

 
 
Náš tip: Ak vyvíjate účtovné alebo iné programy, v ktorých je možné generovať faktúry tiež nás kontaktujte – knižnice na generovanie QR kódov Vám poskytneme za jedinečných podmienok.
 
 
Ceny sú uvedené bez / s DPH. Výška DPH je 20%. Sme platcami DPH.

BACKGROUND s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Karadžičova 29
811 08 Bratislava

IČO: 35 978 155
DIČ: 2022124181
IČ DPH: SK2022124181
Podmienky používania obsahu portálu

Pobočka:

Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava

HotLine:
+421 948 558 024

+421 904 558 024
+421 2 381 58 024

info@payquicker.eu

Affiliate program

Back to Top